Mezõgazdasági technikus

Képzés idõtartama: 4 év.

Leírás:

Ezt a szakot azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik mezõgazdasági termeléssel akarnak foglalkozni, érdeklik õket a növények, állatok, mezõgazdasági munkagépek. A 4 év alatt a tanulók teljes körû képzést kapnak a mezõgazdasági termelés minden ágazatából. Kezdetben az általános tantárgyak is jelen vannak, de a 2. évtõl kezdve a szaktantárgyakra fektetik a hangsúlyt. A mai modern oktatási rendszer az elméleti felkészítés mellett nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati jártasság elsajátítására. Elméleti tudásukat gyakorlatban is megerõsítik az iskola tangazdaságában, amely 100 hektáron terül el. Az elsõ évben hetente 1, a továbbiakban heti 2 napot töltenek gyakorlati oktatáson. Az iskola tangazdasága rendelkezik a szükséges munkagépekkel, fóliasátorral, zöldséges kerttel, gyógy- és fûszernövényekkel, gyümölcs- és szõlõteleppel. A legjelentõsebb haszonállatok tenyésztésével is foglalkoznak. Ennek köszönhetõen teljes körû képzést tud biztosítani a tanulók számára. Az iskola elvégzése után képessé válnak arra, hogy önállóan vezessenek egy farmgazdaságot, lehetõségük van elhelyezkedni mezõgazdasági birtokon, mezõgazdasági gyógyszertárban, vagy egyéb mezõgazdasággal foglalkozó vállalatban. Aki tovább szeretne tanulni, azok számára megfelelõ alapot biztosít bármely mezõgazdasági egyetemre való bejutásra, de más természettudományi szakon is folytathatja tanulmányait.

Fõ tantárgyak:

 

Általános tantárgyak:

Szaktantárgyak:

Gyakorlati oktatáson a következõ feladatokat végzik el a tanulók:

-Magyar nyelv
-Matematika
-Angol nyelv / Német nyelv
-Testnevelés
-Talajtan és agrokémia
-Növényvédelem
-Növénytermesztés
-Állattenyésztés
-Gyümölcsészet és szõlészet

-Állatgondozás
-Gyümölcsfák nevelése
-Termésbetakarítás
-Szüretelés
-Magvetés
-Palántanevelés
-Növények gondozása