Üdvözöljük!

Iskolánk két létesítménye, a központi iskolaépület és a tangazdaság immár 50 éve, széles képzési kínálatot nyújt mezõgazdasági, valamint gépészeti szakterületen. Oktatási intézményünk magába foglalja az elméleti és gyakorlati oktatás tantermeit, szakmai mûhelyeket, könyvtárat, sportpályákat, jól felszerelt gazdasági udvart, állattenyésztési - állategészségügyi építményeket, tankonyhát, valamint 100 hektár termõföldet. Mindez egységet alkotva biztosítja a tanulók elméleti felkészítését és megalapozza gyakorlati készségeiket, azaz a választott szakma magas szintû elsajátítását. Tanáraink kiemelt feladatuknak tekintik, hogy tanulóink biztonságban, jól érezzék magukat iskolánkban. Büszkék vagyunk arra, hogy diákjaink számos tanulmányi és sportversenyen kiemelkedõ eredményeket érnek el. Oktatáspolitikánk igazodik a mindennapok változásaihoz, így végzõseink többségükben megtalálják helyüket a munkaerõpiacon, illetve az érettségi megszerzését követõen sokan a továbbtanulást választják hazai vagy külföldi egyetemeken, fõiskolákon.

Ha tovább lapoz, hasznos információkkal fog gazdagodni oktató és nevelõ munkánkkal kapcsolatosan. Felvilágosítást kap képzési kínálatunkról, és az információk között megtalálja aktuális programjainkat.