Gépésztechnikus - Számítógépes szerkesztõ

Képzés idõtartama: 4 év.

Leírás:

Azoknak a végzõs nyolcadikosoknak ajánljuk ezt a szakot, akiket érdekelnek a gépek, a gépek mûködése, akik szeretnének számítógépen dolgozni, alkotni. A képzés során a diákok elõbb megismerik a hagyományos mûszaki rajzolói módokat és megtanulják, rendszerezik az alapvetõ informatikai alapismereteket, majd ezt követõen elsajátítják a számítógéppel támogatott tervezés alapjait. A negyedik év végére képesek lesznek önállóan elkészíteni kisebb gépek számítógépes modelljét, mûhelyrajzait és mozgás-szimulációval látványos animációs kisfilmeket készítenek. A négy év folyamán a gépészeti alapismeretek elsajátítása mellett nagy hangsúlyt kap az informatika, amit elsõben és harmadikban is heti négy órában tanulnak. Másodikban és negyedikben heti három, harmadikban heti két órában tanulnak diákjaink számítógépes grafikát. Ezeken az órákon az osztály két csoportra bontva dolgozik jól felszerelt (klimatizált) informatika szaktantermeinkben, ahol minden diákra jut saját számítógép. Tanulóinknak a négy év során számos lehetõséget biztosítunk arra, hogy rangos hazai és magyarországi diákversenyeken vehessenek részt. Iskolánk büszke arra, hogy tanulóink ezeken a megmérettetéseken helytállnak, kiváló helyezéseket értek le, számos elsõ díjat nyertek, mindig ott vannak a legjobbak között. A sikeres érettségi után továbbtanulhatnak mûszaki (gépészet, építészet, elektrotechnika) egyetemeken, vagy jelentkezhetnek informatikára. Végzett diákjainknak közel fele tanul tovább anyanyelvén a szabadkai Mûszaki Fõiskolán és nagy örömünkre nemcsak beiratkoznak, hanem be is fejezik azt. A szabadkai fõiskola elvégzése után a mesterképzést jelentõs számban magyarországi egyetemeken folytatják. A diákversenyeken sikeres tanulóink jó eséllyel pályáznak magyarországi állami ösztöndíjra, és az érettségi után rögtön magyarországi egyetemen folytatják tanulmányaikat. A továbbtanulni nem kívánóknak ez a képesítés lehetõvé teszi, hogy mûszaki rajzolóként, informatikusként, vagy munkavezetõként helyezkedjen el.

Fõ tantárgyak:

 

Általános tantárgyak:

Szaktantárgyak:

Gyakorlati oktatáson a következõ feladatokat végzik el a tanulók:

-Magyar nyelv
-Matematika
-Angol nyelv / Német nyelv
-Fizika
-Gépelemek
-Gyártástechnológia
-Gépelemek és szerkezetek modellezése
-Termodinamika
-Számítógépes programozás
-Mûszaki rajz

-Hegesztés
-Fémek vágása
-Menetek készítése
-Szerelés
-Megújuló energetikai projektek