Állategészségügyi technikus

Képzés idõtartama: 4 év.

Leírás:

Azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretik az állatokat, szívesen gondozzák és ápolják õket. A képzésre jelentkezõ tanulók megismerik a háziállatok felépítését, élettanát, tartásuk és takarmányozásuk alapjait, betekintést nyerhetnek a betegségek megelõzésébe és gyógyításuk alapjaiba. Az állategészségügyi technikus önállóan ellátja a higiénikus állattartásra, valamint az állati eredetû termékek elõállítására vonatkozó munkákat és betartja az állatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok elõírásait. Szakszerûen végrehajtja az állatorvos utasításait és segédkezik annak munkájában. Elvégzi a szakterületén jelentkezõ adminisztratív jellegû feladatokat, (pl. mérések, adatrögzítések stb.) és vezeti az ezekkel kapcsolatos bizonylatokat, feljegyzéseket, esetleg számítógépes adatnyilvántartást készít. Elvégzi a hatósági feladatokat is. Ez a képzés gyakorlati alapszaktudást biztosít, mellyel igen kedvezõ az elhelyezkedési lehetõség az állategészségügyi állomásokon és mezõgazdasági birtokokon, de a továbbtanulási lehetõségek is széleskörûek.

Fõ tantárgyak:

 

Általános tantárgyak:

Szaktantárgyak:

Gyakorlati oktatáson a következõ feladatokat végzik el a tanulók:

-Magyar nyelv
-Matematika
-Angol nyelv / Német nyelv
-Biológia
-Kémia
-Anatómia és élettan
-Gyógyszertan
-Szülészet
-Sebészeti alapismeretek
-Patológia
-Állatbetegségek

-Állatok gondozása, etetése, gyógyítása
-Boncolás
-Parazitológiai vizsgálatok
-Sebészeti beavatkozások
-Beteg állatok gyógykezelése