Јавна набавкаЈавна набавка – набавка пољопривредног плуга обртача:


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понудаЈавна набавка – набавка култиватора за међуредну обраду окопавина - четвороредно:


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понудаИзмена плана јавних набавки за 2018. годинуЈавна набавка – Набавка горива - нафтни деривати:


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понудеЈавна набавка – Електрична-батеријска маказа:


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понудаИзмена плана јавних набавки за 2017. годинуAдаптација санитарних чворова у ПТСЦ „Беседеш Јожеф“ у КањижиЈавна набавка – Набавка житне сејалице:


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понудеЈавна набавка – Набавка сетвоспремача:


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понудеЈавна набавка – Набавка ситнилице грана:


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понудеЈавна набавка – Набавка житне сејалице:


Одлука о обустави поступка

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација

Позив за подношење понудеЈавна набавка – Набавка машине за припремање земље:


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација

Позив за подношење понудеЈавна набавка – Набавка горива - нафтни деривати:


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговори на постављена питања

Конкурсна документација

Позив за подношење понудеПравилник о поступку јавне набавке за 2017. годинуПлан јавних набавки за 2017. годинуПравилник јавне набавке унутар школеАрхива јавних набавки