Јавна набавка

 

Јавна набавка трактора: JN br. 1/2021

Обавештење о додели уговора
   
Одлука о додели уговора трактора
 

План јавних набавки за 2021. годину

 

Пријава за обављање послова по уговору о делу

 

Правилник о ближем уређивању планирања набавки, спровођења поступака и праћења извршења уговора

 

Јавна набавка пољопривредне опреме бр. 2/2020:

 
Обавештење о закљученом уговору бр.1
 
Обавештење о закљученом уговору бр.2
 
Обавештење о закљученом уговору бр.3
 
Одлука о додели уговора
 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 
Одговор на постављено питање
 
Измена конкурсне документације
 
Позив за подношење понуде


 

План јавних набавки за 2020. годину

 

Јавна набавка интерактивних табли:

 
Одлука о измени уговора
 
Обавештење о закљученом уговору


 

Јавна набавка – Набавка горива - нафтни деривати за 2020 годину:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Измена Плана јавних набавки за 2020. годину - број 1

 

Јавна набавка – Широкоредне пнеуматске сејалице:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Јавна набавка – Вучене тракторске прскалице:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Измена плана јавних набавки за 2019. годину

 

Јавна набавка – Набавка горива - нафтни деривати за 2019 годину:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Јавна набавка – набавка пољопривредног плуга обртача:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуда


 

Јавна набавка – набавка култиватора за међуредну обраду окопавина - четвороредно:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуда


 

Измена плана јавних набавки за 2018. годину

 

Јавна набавка – Набавка горива - нафтни деривати:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Јавна набавка – Електрична-батеријска маказа:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуда


 

Измена плана јавних набавки за 2017. годину

 

Aдаптација санитарних чворова у ПТСЦ „Беседеш Јожеф“ у Кањижи

 

Јавна набавка – Набавка житне сејалице:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Јавна набавка – Набавка сетвоспремача:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Јавна набавка – Набавка ситнилице грана:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Јавна набавка – Набавка житне сејалице:

 
Одлука о обустави поступка
 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 
Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Јавна набавка – Набавка машине за припремање земље:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 
Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Јавна набавка – Набавка горива - нафтни деривати:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Измена конкурсне документације
 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 
Одговори на постављена питања
 
Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Правилник о поступку јавне набавке за 2017. годину

 

План јавних набавки за 2017. годину

 

Правилник јавне набавке унутар школе

 

Архива јавних набавки