Јавна набавка

 

Јавна набавка – Широкоредне пнеуматске сејалице:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Јавна набавка – Вучене тракторске прскалице:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Измена плана јавних набавки за 2019. годину

 

Јавна набавка – Набавка горива - нафтни деривати за 2019 годину:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Јавна набавка – набавка пољопривредног плуга обртача:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуда


 

Јавна набавка – набавка култиватора за међуредну обраду окопавина - четвороредно:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуда


 

Измена плана јавних набавки за 2018. годину

 

Јавна набавка – Набавка горива - нафтни деривати:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора

Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Јавна набавка – Електрична-батеријска маказа:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуда


 

Измена плана јавних набавки за 2017. годину

 

Aдаптација санитарних чворова у ПТСЦ „Беседеш Јожеф“ у Кањижи

 

Јавна набавка – Набавка житне сејалице:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Јавна набавка – Набавка сетвоспремача:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Јавна набавка – Набавка ситнилице грана:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Јавна набавка – Набавка житне сејалице:

 
Одлука о обустави поступка
 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 
Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Јавна набавка – Набавка машине за припремање земље:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 
Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Јавна набавка – Набавка горива - нафтни деривати:

 
Обавештење о закљученом уговору
 
Одлука о додели уговора
 
Измена конкурсне документације
 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 
Одговори на постављена питања
 
Конкурсна документација
 
Позив за подношење понуде


 

Правилник о поступку јавне набавке за 2017. годину

 

План јавних набавки за 2017. годину

 

Правилник јавне набавке унутар школе

 

Архива јавних набавки