Машински техничар за компјутерско конструисање

Трајање образовања: 4 година.

Опис:

Овај профил је намењен свима који воле разне машине, механизме и уређаје, а пре свега компјутере. Циљ учења у трајању од 4 године је оспособљавање ученика за тачан, прецизан, креативан и самосталан рад у виду разних прорачуна, моделирања делова, креирања техничких цртежа на рачунарима, као и стицања других вештина и знања у широком подручју машинства и обраде метала. Поред општих предмета (српски језик, математика, физичко васпитање,...), главнији стручни предмети као што су техничко цртање, механика, машински материјали, рачунари и програмирање, машински елементи, компјутерска графика, моделирање елемената, хидраулика и пнеуматика, технологија обраде, организација рада, конструисање, итд. пружају довољно умећа и образовања за формирање комплетне личности и стручњака из области машинства. За то ће се побринути врсни предавачи, професори различитих специјалности. Школа је изузетно добро опремљена наставним средствима. Поред опште стручних, постоје и два комплетна информатичка кабинета са најсавременијом опремом (компјутерима, штампачима, плотерима, пројекторима, интернетом) и програмима где се ученици оспособљавају. На републичким такмичењима овог профила наши ученици су у последњих седам година увек освајали једно од прва три места, што је изузетан успех за овако једну релативно малу школу. За једног машинца врло је битан и практичан рад који се обавља у недавно реновираној радионици на школској економији. Наши ученици веома успешно завршавају разреде, а матурски испит представљају круну успешне сарадње ученика и наставника. Након завршетка школе стиче се звање са којим се може запослити или ићи даље на школовање. У принципу се може одабрати било који факултет или виша школа (машински, дизајнерски, технолошки). У светлу најновијих догађаја, када постаје извесно да ће се и наша земља прикључити Европској Унији, где ће бити више инвестиција и свеопштег развоја (ту је већ ФИАТ, јужни ток нафтовода, технолошки паркови у Војводини), биће сигурно потребе за младим стручњацима, инжињерима машинства. Зато не оклевај, изабери прави пут, пут машинског техничара за компјутерско конструисање у Кањижи!

Предмети:Општи предмети:

Стручни предмети:

Практична настава

-Српски језик и књижевност
-Математика
-Енглески језик / Немачки језик
-Физика
-Машински елементи
-Технологиуја обраде
-Техничко цртање
-Механика
-Рачунарска графика
-Хидраулика и пнеуматика

-Заваривање
-Сечење метала