Документи школеИзмена финансијског плана 2020/2021
 
Финансијски извештај за 2020 год.
 
Финансијски план 2020/2021
 
Годишњи план рада 2020/2021
 
Школски програм 2020-2024
 
Конкурс за чистачицу школе
 
Конкурс за домара школе
 
Конкурс за наставника мађарског језика школе
 
Конкурс за помоћног радника школе
 
Конкурс за секретара школе
 
Конкурс за возача школе
 
Календар активности матурских испита за 2019/2020 школску годину
 
Развојни план 2018-2022
 
Биланс стања за 2019 год.
 
Извештај о новчаним токовима за 2019 год.
 
Извештај о капиталним издацима и примањима за 2019 год.
 
Извештај о извршењу буџета за 2019 год.
 
Биланс прихода и расхода за 2019 год.
 
Измена Финансијског плана за 2020. годину
 
Финансијски план за 2020. годину
 
Распоред писмених радова у трећем кварталу за 2019/2020 школску годину
 
Распоред часова у другом полугодишту за 2019/2020 школску годину
 
Распоред учионица у другом полугодишту за 2019/2020 школску годину
 
Извештај о набавкама за 3. квартал 2019 године
 
Конкурс за новог психолога школе
 
Годишњи план рада за 2019/2020 школску годину
 
Распоред писмених радова у другом кварталу за 2019/2020 школску годину
 
Распоред блок наставе за 2019/2020 школску годину
 
Дежурство наставника у децембру за 2019/2020 школску годину
 
Дежурство наставника у новембру за 2019/2020 школску годину
 
Дежурство наставника у октобру за 2019/2020 школску годину
 
Дежурство наставника у септембру за 2019/2020 школску годину
 
Финансијски план за 2019. год.
 
Биланс стања за 2018 год.
 
Извештај о новчаним токовима за 2018 год.
 
Извештај о капиталним издацима и примањима за 2018 год.
 
Извештај о извршењу буџета за 2018 год.
 
Биланс прихода и расхода за 2018 год.
 
Финансијски план за 2018 год.
 
Финансијски извештај за 2017 год.
 
Извод из финансијског извештаја за 2017 год.
 
Извештај о новчаним токовима за 2017 год.
 
Извештај о капиталним издацима и примањима за 2017 год.
 
Биланс стања за 2017 год.
 
Биланс прихода и расхода за 2017 год.