Документи школеГодишњи план рада за 2018/2019 школску годину
 
Распоред писмених радова
 
Распоред часова
 
Распоред учионица за понедељак
 
Распоред учионица за уторак
 
Распоред учионица за среду
 
Распоред учионица за четвртак
 
Распоред учионица за петак
 
Финансијски план за 2019 год.
 
Биланс стања за 2018 год.
 
Извештај о новчаним токовима за 2018 год.
 
Извештај о капиталним издацима и примањима за 2018 год.
 
Извештај о извршењу буџета за 2018 год.
 
Биланс прихода и расхода за 2018 год.
 
Финансијски план за 2018 год.
 
Финансијски извештај за 2017 год.
 
Извод из финансијског извештаја за 2017 год.
 
Извештај о новчаним токовима за 2017 год.
 
Извештај о капиталним издацима и примањима за 2017 год.
 
Биланс стања за 2017 год.
 
Биланс прихода и расхода за 2017 год.