Јавна набавкаЕкскурзија:


Упутство за формирање понуде: једнодневна екскурзија (Нови Сад, Петроварадин, Арача)


Јавна набавка – Воћне саднице:


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понудеПлан јавних набавки за 2016 год.Јавна набавка – Осигурање за 2016. годину:


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Одговори на постављена питања

Конкурсна документација

Позив за подношење понудеЈавна набавка добара – Воћарски трактор:


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понудеЈавна набавка добара – Набавка опреме за наводњавање са монтажом:


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Одговори на постављена питања

Конкурсна документација

Позив за подношење понудеЈавна набавка добара – Набавка и изградња хидропонског система за производњу паприке:


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понудеЈавна набавка добара – Испорука опреме и извођење радова на уграђивању система противградне мреже:


Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Одговори на постављена питања

Конкурсна документација

Позив за подношење понудеЕкскурзија:


Упутство за формирање понуде: посета Новосадског Сајма и разгледање града


Јавна набавка добара – Воћарски трактор:


Одлука о обустави поступка јавне набавке

Измењена конкурсна документација

Обавештење о измени конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговори на постављена питања

Конкурсна документација

Позив за подношење понудеЕколошко студијско путовање:


Упутство за формирање понуде за извођење еколошког студијског путовања


Јавна набавка добара – Набавка рачунарске опреме:


Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одговори на постављена питања

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка услуга – Услуга осигурања за 2015. годину:


Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одговори на постављена питања

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2


Јавна набавка добара – Набавка путничког аутомобила:


Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка добара – "GRUBER" за обраду земљишта бр. 1/2014:


Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Обавештење о закљученом уговору


Једнодневна екскурзија ученика


Упутство за формирање понуде


Јавна набавка услуга – услуга осигурања за 2014. годину:


Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одговори на постављена питања

Обавештење о закљученом уговору: партија бр. 1 осигурање лица

Обавештење о закљученом уговору: партија бр. 2 осигурање имовине


Пројектовање, израда и инсталација соларног LED дрвета
на територији школске економије школе ПТСЦ "Беседеш Јожеф":


Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Обавештење о закљученом уговору